Teknisk information om användning av betonamit

Sprickbildning sker alltid i riktning mot det minsta motståndet. En större borrhålsdiameter innebär mer kraft, kortare reaktionstid och större sprickbildning. Mindre avstånd mellan borrhålen innebär mindre fragment och kortare reaktionstid.

Materialförbrukning

Materialåtgången beräknas utifrån summan av djupen för alla borrhål multiplicerat med motsvarande faktor (tabell) för den använda borrhålsdiametern. I tabellen hittar du faktorerna i de vanligaste vikt- och längdenheterna inom byggbranschen samt i kombination.

Borr ø30mm35mm40mm45mm1 1/4″1 1/2″1 3/4″
KG per meter borrhål1,2 kg1,6 kg2,2 kg3,0 kg1,4 kg2,0 kg2,9 kg
LBS per fot Borrhål0,8 kg1,1 kg1,5 kg2,1 kg1,0 kg1,4 kg2,0 kg

Exempel

De har 15 borrhål (ø 35 mm) med ett djup på 0,6 meter
Faktor för ø 35 mm: 1,6 (tabell)
15 hål x 0,6 m x 1,6 kg = 14,4 kg BETONAMIT®.

De har 15 borrhål (ø 1 ½”) med ett djup på 5 fot
Faktor för ø 1 ½”: 1,4 (tabell)
15 hål x 5 ft x 1,4 lbs = 105 lbs BETONAMIT® -hål

Tekniska data

Följande tabell visar den förväntade reaktionstiden som en funktion av temperaturen. Du hittar också mer användbar information om ansökan här. Eftersom borrhålets diameter har en enorm inverkan på expansionskraften och reaktionstiden rekommenderar vi att man väljer största möjliga borrkrona när så är möjligt. (40 mm, 1 ½”)

Temperatur5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
Rekommenderas
Borrhålets diameter
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
Minsta borrhålsdjup5x
ø borr
5x
ø borr
5x
ø borr
5x
ø borr
5x
ø borr
5x
ø borr
5x
ø borr
Maximalt borrhålsdjup6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
Rekommenderat avstånd mellan borrhål10x
ø borr
10x
ø borr
10x
ø borr
10x
ø borr
10x
ø borr
10x
ø borr
10x
ø borr
Vattenmängd per 5 kg | 11 LBS1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
Brytningstid12-72 h12-60 h12-48 h6-48 h6-36 h4-24 h2-12 h

Producerad i Liechtenstein.
Tillgänglig över hela världen.

Läs mer om detta