Dataskydd och juridisk information

Lagring av personuppgifter

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer dataskyddslagstiftningen (Federal Data Protection Act, BDSG och General Data Protection Regulation, GDPR). Personuppgifter lagras på denna webbplats endast i den utsträckning som är tekniskt nödvändig. De uppgifter som samlas in kommer under inga omständigheter att säljas. Om data vidarebefordras till tredje part (t.ex. som en del av användningen av vissa plugins från Google och andra leverantörer), hittar du detaljerad information på den här sidan. Ordalydelsen i GDPR med förklaringar av termer och detaljerade beskrivningar av dina rättigheter finns här: Allmän dataskyddsförordning

Centrum som ansvarar för databehandling

Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifterna finns i avtrycket på denna hemsida eller i motsvarande navigering eller i sidfoten.

Kontaktformulär och andra formulär

Om du har möjlighet att ange personuppgifter (t.ex. din e-postadress eller ditt namn och din adress i ett kontaktformulär) på vår webbplats, är det uttryckligen frivilligt för dig som användare att lämna ut dessa uppgifter. Personuppgifter som du anger i formulär krypteras via SSL eller, om de inte ändras, överförs via e-post.

Rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet och rätt till radering av dina uppgifter

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig, deras ursprung och mottagare samt ändamålet med lagringen. Du har också rätt till dataportabilitet och till begränsning av behandlingen. Om du har några frågor eller vill ha information är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i impressumet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till respektive delstats dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att få alla dina lagrade uppgifter raderade eller korrigerade, såvida inte andra rättsliga bestämmelser föreskriver lagring eller förbjuder ändringar.

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är webbläsartyp och webbläsarversion, operativsystem som används, refererande URL, värdnamn på den åtkomliga datorn, datum och tid för serverförfrågan och IP-adressen.

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Uppgifterna lagras i syfte att sköta drift, säkerhet och optimering av webbservern och raderas efter 30 dagar.

Användning av Matomo (tidigare: Piwik)
Om Matomo (tidigare: Piwik), en programvara med öppen källkod för statistisk analys av besökarnas åtkomst, används på denna webbplats, informerar vi dig om att Matomo används utan cookies och att din IP-adress anonymiseras omedelbart efter behandlingen och innan den lagras. Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Uppgifterna kommer också att raderas senast efter ett år. Matomo lagrar inte några personuppgifter eller personligt identifierbara uppgifter.

Användning av cookies

Internetsidorna kan använda så kallade cookies på flera ställen. De syftar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade “session cookies”. De raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus.

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte accepteras och lagras alls eller endast i begränsad omfattning. Om du använder dig av detta alternativ kan det dock finnas begränsningar i användbarheten av denna webbplats.

Mer information om användningen av cookies finns här:
Policy för cookies

Användning av sociala nätverk (Facebook, Twitter, Google+, Xing, LinkedIn, WhatsApp)

Plugins från sociala nätverk som Facebook, Twitter, Google+, Xing, WhatsApp eller LinkedIn kan integreras på våra sidor. Du kan känna igen plugins genom logotyperna och knapparna för nätverken på vår webbplats. När du besöker våra sidor upprättas en förbindelse mellan din webbläsare och det sociala nätverkets server via respektive plugin. Dessa nätverk får information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Så snart du använder knapparna för sociala nätverk medan du är inloggad på ditt konto kan du länka innehåll från våra sidor till din användarprofil. Detta gör det möjligt för det sociala nätverket att associera ditt besök på våra sidor med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur de används av leverantörerna av de sociala nätverken. Mer information om detta finns i sekretesspolicyn för respektive socialt nätverk. Om du inte vill att dina besök på våra sidor ska kopplas till ditt användarkonto, logga ut från ditt sociala nätverk.

Facebooks integritetspolicy
Twitters integritetspolicy
Integritetspolicy för Google
Integritetspolicy för Xing
LinkedIns integritetspolicy
WhatsApps sekretesspolicy

Användning av Google Maps

Vår webbplats kan använda Google Maps för att visa kartor och för att skapa vägbeskrivningar. Google Maps drivs av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du besöker webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande sida på vår webbplats. Detta sker även oberoende av om du har ett Google-konto och är inloggad på det. Om du är inloggad via ett Google-konto när du använder webbplatsen, kommer uppgifterna att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska ske måste du logga ut innan du använder vår webbplats. Genom att använda Google Maps samtycker du till att Google samlar in, bearbetar och använder de uppgifter som samlas in automatiskt och de uppgifter som du anger. Användarvillkoren för Google Maps hittar du på Användarvillkor för Google Maps. Ytterligare information om dataskydd hos Google finns under Transparens och valmöjligheter och Integritetspolicy.

Användning av YouTube

Vår webbplats kan använda plug-ins från YouTube-webbplatsen som drivs av Google. Webbplatsens operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra sidor som är utrustad med en YouTube-plugin, upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Därigenom får YouTube-servern information om vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt Google/YouTube-konto gör du det möjligt för Google/YouTube att koppla ditt besök på vår webbplats direkt till ditt konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto innan du besöker vår webbplats. Mer information om hanteringen av användardata finns i YouTubes integritetspolicy

Nyhetsbrev

Vi kan också komma att erbjuda dig möjligheten att prenumerera på ett nyhetsbrev via vår webbplats. Anmälan till nyhetsbrevet sker med hjälp av double opt-in-förfarandet. Det innebär att så snart du har registrerat dig med en e-postadress kommer du att få ett bekräftelsemail till denna adress. Registreringen är slutförd först när du klickar på bekräftelselänken i detta e-postmeddelande. I annat fall upphör registreringen att gälla och uppgifterna raderas. Efter bekräftelse kommer din e-postadress att lagras i syfte att skicka nyhetsbrevet till dig. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan skicka oss din uppsägning genom att klicka på länken för uppsägning av prenumeration i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till oss via e-post.

Skriptbibliotek och webbtypsnitt

Vi kan använda skriptbibliotek och webbtypsnitt som Google Web Fonts på denna webbplats för att presentera vårt innehåll på ett tilltalande sätt. Script- eller webbtypsnittsbibliotek hämtas via en anslutning till biblioteksoperatören. Det är teoretiskt möjligt för operatörer av sådana bibliotek att samla in data. Sekretesspolicyn för biblioteksoperatören Google, som vi kan använda, finns här: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google reCAPTCHA

För att skydda dina förfrågningar via hemsidans formulär kan denna hemsida använda reCAPTCHA-tjänsten som tillhandahålls av Google Inc. (Google). ReCAPTCHA används för att förhindra missbruk av webbformulär. Användningen omfattar överföring av din IP-adress och eventuellt andra formulärdata till Google för användning av reCAPTCHA-tjänsten. Genom att använda våra formulär samtycker du till denna process och till Googles integritetspolicy. Använd alternativet att skicka ett meddelande direkt till oss via e-post om du inte vill använda den här tjänsten.

Mer information om Googles integritetspolicy finns på: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Du kan hitta information om reCaptcha här:
http://www.google.com/recaptcha.

Ansvarsfriskrivning

Trots noggrann kontroll av innehållet påtar vi oss inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamt ansvariga för deras innehåll.

Copyright/bildkällor

Foton, bilder och illustrationer kan tillhandahållas av en extern byrå eller, om de inte finns i deras ägo, tillhör webbplatsoperatören. Alla foton, bilder och illustrationer från externa källor namnges eller märks ut på bilden. Alla texter och bilder är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas utan tillstånd.

Producerad i Liechtenstein.
Tillgänglig över hela världen.

Läs mer om detta