VI ÄR KUBATEC

Byggnadsmaterialteknik

KUBATEC BMT AG är specialiserat på utveckling och produktion av special- och nischprodukter inom den byggkemiska sektorn.

Regionalt förankrad – används över hela världen

På vårt huvudkontor i Furstendömet Liechtenstein utvecklar, tillverkar och testar vi våra produkter enligt högsta kvalitetsstandard, och förutom flera laboratorier har vi även omfattande lager av våra produkter för att kunna tillgodose alla behov och krav från våra kunder över hela världen.

Kubatec AG grundades 1971 av Bruno Meyerhans (Senior) och fusionerades med systerbolaget Kubatec BMT AG 2012. Sammanslagningen innebär än idag att vi samlar all kompetens i vårt företag och garanterar en smidig affärsverksamhet. År 2012 tog Bruno Meyerhans (Junior) över hela ledningen av företaget och leder det nu in i en internationellt orienterad framtid.

Vi har en mångsidig kundstruktur tack vare vår långa och globala marknadsnärvaro. Våra produkter, i synnerhet det svällande sprängämnet Betonamit, används inom nästan alla delar av byggbranschen. Försäljningsmarknaden omfattar nu över 50 länder på alla kontinenter.

Vårt flexibla och handlingsinriktade arbetssätt har bidragit till att vi har fått ett gott rykte under de senaste decennierna. Här kan nämnas den medalj som delstaten Wien delade ut för våra föredömliga insatser i samband med att bron Reichsbrücke rasade 1976. Kubatec har också ett nära nätverk med olika universitet och högskolor i Österrike och Schweiz. Vi är alltid glada att få höra talas om nya, innovativa projekt och är alltid öppna för nya idéer och problem.

Utveckling och produktion

Utvecklingen och tillverkningen av Betonamit, det explosionsfria sprängmedlet för skonsam och kontrollerad rivning av berg, sten och betong, lade grunden till företagets internationella framgångar. Idag är vi tillverkare för ett stort antal välkända företag över hela världen och producerar våra produkter i våra egna anläggningar samt i ett antal “white labels” för våra kunder.

Professionell problemlösning och därmed sammanhängande kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Detta mål kan endast uppnås genom att använda råvaror som uppfyller de allra högsta kvalitetsstandarderna. För att uppfylla detta krav förlitar vi oss på långvariga partnerskap i Tyskland, Schweiz, Frankrike och Italien. För att säkerställa och testa kvaliteten på våra slutprodukter har vi utvecklat egna processer och system som alltid förser oss med de mest exakta och aktuella uppgifterna och därmed garanterar högsta möjliga tillförlitlighet.

Producerad i Liechtenstein.
Tillgänglig över hela världen.

Läs mer om detta