Avtryck

Kontaktuppgifter

KUBATEC BMT AG
Widaustrasse 3
FL-9491 Ruggell
Liechtenstein

Personer med rätt att företräda bolaget

Bruno Meyerhans, VD

Handelsregister

Registerdomstol: Liechtensteins justitiekansli, Vaduz
Registernummer: FL-0001.080.674-0
Registrering: 1982

Skattenummer

Liechtensteins skattenummer: 58.328
Schweiz-UID: CHE-145.124.219

Ansvarsfriskrivning

Författaren tar inget som helst ansvar för informationens korrekthet, noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet och fullständighet. Ansvarsanspråk mot författaren för skador av materiell eller immateriell natur som uppstår genom tillgång till eller användning eller icke-användning av den publicerade informationen, genom missbruk av anslutningen eller genom tekniska fel är uteslutna. Alla erbjudanden är icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen.

Upphovsrätt

Upphovsrätten och alla andra rättigheter till innehåll, bilder, foton eller andra filer på webbplatsen tillhör uteslutande KUBATEC BMT AG eller de särskilt angivna rättighetsinnehavarna. Upphovsrättsinnehavarens skriftliga medgivande måste inhämtas i förväg för reproduktion av alla delar.

Producerad i Liechtenstein.
Tillgänglig över hela världen.

Läs mer om detta