BETONAMIT

Explosionsfri sprängning av berg, sten och betong.

Betonamit möjliggör enkel, säker och målinriktad rivning av sten och betong. Produkten tillverkas i Liechtenstein och har sålts över hela världen i över 50 år. Den stora fördelen är att den är enkel att använda och att det varken krävs spränglicens eller tillstånd.

BETONAMIT® – Hur rivning fungerar idag

Universellt användbar för krossning av sten och betong

Betonamit är ett icke-explosivt svällande sprängämne som utvecklats för kontrollerad demolering av sten och betong. Med sin explosionsfria teknik har denna process redan visat sig fungera i över 50 länder och används av ett stort antal nöjda kunder.

Som ett skonsamt och miljövänligt alternativ till konventionella rivningsmetoder erbjuder Betonamit en lösning, särskilt i situationer där sprängning inte är möjlig eller önskvärd, där mejsling är en stor belastning på arbetskraften eller där vibrationer måste undvikas.

Läs mer om detta

BETONAMIT För privat och professionellt bruk

Både professionella rivningsföretag och privatpersoner har förlitat sig på Betonamit som ett effektivt verktyg i årtionden. I motsats till konventionella sprängningsarbeten kräver användningen av svällande sprängämnen inte någon sprängningslicens eller något tillstånd. Denna alternativa blästringsteknik kan användas både inomhus och utomhus, vilket ytterligare ökar dess mångsidighet och användningsområden.

BETONAMIT® ÄR är inte ett farligt material

och kan förvaras i minst 3 år

Fördelar som övertygar.

Användningsområdena för Betonamit är nästan obegränsade. Den extremt enkla och säkra användningen är den stora fördelen med explosionsfria sprängämnen. Betonamit är det skonsamma och miljövänliga alternativet till konventionella rivningsmetoder. Där sprängning inte är tillåtet eller önskvärt, där mejsling innebär en enorm påfrestning för arbetarna eller där vibrationer måste undvikas, erbjuder ett svällande sprängmedel exakt rätt lösning för skonsam och kontrollerad rivning.

Hög
Säkerhet

Enkel
Tillämpning

Ingen
Explosioner

Ingen
Transport
Föreskrifter

Ingen
Farligt gods

För
inuti och
utomhusområde

Tid och kostnad
besparingar

Minimum
Bullerutsläpp

Utan
Auktorisation

Ingen utbildning
krävs

Ingen
Vibrationer

Ingen stor
Maskiner
krävs

BETONAMIT®-fläktar 
Nöjda användare över hela världen.

Betonamit har använts över hela världen i mer än 50 år. Otaliga rivningsprojekt har redan genomförts med framgång. Miljontals timmar av mejslingsarbete har redan undvikits med våra svällande sprängämnen. Efter den första användningen finns det vanligtvis bara en feedback …

“Varför har vi inte hittat den här produkten tidigare?”

Till referenserna

Producerad i Liechtenstein.
Tillgänglig över hela världen.

Läs mer om detta