Teknisk informasjon om bruk av betonamit

Sprekkdannelser oppstår alltid i retning av minste motstand. Større borhullsdiameter betyr mer kraft, kortere reaksjonstid og bredere sprekkdannelse. Mindre avstand mellom borehullene betyr mindre fragmenter og kortere reaksjonstid.

Materialforbruk

Materialforbruket beregnes ut fra summen av dybden på alle borehullene multiplisert med den tilsvarende faktoren (tabell) for borehullsdiameteren som er brukt. I tabellen finner du faktorene i de vanligste vekt- og lengdeenhetene i byggebransjen, samt i kombinasjon.

Bor ø30mm35mm40mm45mm1 1/4″1 1/2″1 3/4″
KG per meter borehull1,2 kg1,6 kg2,2 kg3,0 kg1,4 kg2,0 kg2,9 kg
LBS per fot Borhull0,8 kg1,1 kg1,5 kg2,1 kg1,0 kg1,4 kg2,0 kg

Eksempler

De har 15 borehull (ø 35 mm) med en dybde på 0,6 meter
Faktor for ø 35 mm: 1,6 (tabell)
15 hull x 0,6 m x 1,6 kg = 14,4 kg BETONAMIT®.

De har 15 borehull (ø 1 ½”) med en dybde på 5 fot
Faktor for ø 1 ½”: 1,4 (tabell)
15 hull x 5 fot x 1,4 lbs = 105 lbs BETONAMIT®.

Tekniske data

Tabellen nedenfor viser forventet reaksjonstid som funksjon av temperatur. Du finner også mer nyttig informasjon om søknaden her. Ettersom borehullets diameter har en enorm innvirkning på ekspansjonskraften og reaksjonstiden, anbefaler vi å velge et så stort bor som mulig der det er mulig. (40 mm, 1 ½”)

Temperatur5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
5 °C
41 °F
Anbefales
Diameter på borehull
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
30-40 mm
1 1/4″ – 1 1/2″
Minimum dybde på borehull5x
ø bor
5x
ø bor
5x
ø bor
5x
ø bor
5x
ø bor
5x
ø bor
5x
ø bor
Maksimal dybde på borehullet6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
6m
20 fot.
Anbefalt avstand mellom borehullene10x
ø bor
10x
ø bor
10x
ø bor
10x
ø bor
10x
ø bor
10x
ø bor
10x
ø bor
Vannmengde per 5 kg | 11 LBS1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
1.0-1.2 L
34-40 oz.
Brytetid12-72 h12-60 h12-48 h6-48 h6-36 h4-24 h2-12 h

Produsert i Liechtenstein.
Tilgjengelig over hele verden.

Lær mer