Avtrykk

Kontaktadresse

KUBATEC BMT AG
Widaustrasse 3
FL-9491 Ruggell
Liechtenstein

Personer med fullmakt til å representere selskapet

Bruno Meyerhans, administrerende direktør

Handelsregister

Registerdomstol: Justisdepartementet, Liechtenstein, Vaduz
Registernummer: FL-0001.080.674-0
Registrering: 1982

Skattetall

Liechtensteins skattenummer: 58.328
Sveitsisk UID: CHE-145.124.219

Ansvarsfraskrivelse

Forfatteren påtar seg intet ansvar med hensyn til informasjonens riktighet, nøyaktighet, aktualitet, pålitelighet og fullstendighet. Ansvarskrav mot forfatteren for materielle eller immaterielle skader som følge av tilgang til eller bruk eller ikke-bruk av den publiserte informasjonen, misbruk av tilkoblingen eller tekniske feil er utelukket. Alle tilbud er uforpliktende. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forutgående varsel, eller til å innstille utgivelsen midlertidig eller permanent.

Opphavsrett

Opphavsretten og alle andre rettigheter til innhold, bilder, fotografier eller andre filer på nettstedet tilhører utelukkende KUBATEC BMT AG eller de spesifikt navngitte rettighetshaverne. Skriftlig samtykke fra rettighetshaveren må innhentes på forhånd for reproduksjon av alle elementer.

Produsert i Liechtenstein.
Tilgjengelig over hele verden.

Lær mer