Hoe het werkt

Boren. Vulling. Verbazing.

Met Betonamit kan IEDEREEN rots, steen of beton breken in slechts 3 stappen. Meng Betonamit poeder met water en giet het in de eerder geboorde gaten. Het materiaal zet uit en begint uit te zetten. Betonamit ontwikkelt een expansiedruk van meer dan 10.000 ton per vierkante meter voor koudstralen.

3 stappen naar stille sloop.

De eerste stap is het boren van de gaten. De te kiezen boordiameter is 25-45 mm. De maximale afstand tussen de boorgaten is 10 keer de diameter van het boorgat, d.w.z. 25-45 cm. Kleinere boorafstanden leiden tot nog betere resultaten. De boorgaten moeten droog zijn en zo min mogelijk boorstof bevatten.

Giet in de tweede stap het Betonamit-poeder in het mengvat en maak het een beetje los met het roerwerk. Voeg vervolgens precies 1,2 liter (per 5 kg) koud, schoon water toe en meng intensief met een roerapparaat gedurende 2 minuten tot een vloeibaar en homogeen mengsel is verkregen. Het mengsel lijkt eerst relatief droog, maar de consistentie verandert abrupt tijdens het mengproces.

Vul in de laatste stap het mengsel rechtstreeks vanuit de mengbeker in de boorgaten. Er is geen extra mechanische vergrendeling nodig. Overtollig Betonamit-mengsel verdunnen met veel water voor deactivering en afvoeren met het resterende bouwpuin. De totale verwerkingstijd mag niet langer zijn dan 5 minuten.

Nu is het alleen nog wachten op de zachte ontploffing. Het mengsel verhardt langzaam in het boorgat en wordt hard. De expansiedruk begint dan geleidelijk op te lopen. De breuktijd hangt voornamelijk af van de temperatuur, de boordiameter en de afstand tussen de boorgaten. Scheuren ontstaan altijd in de richting van de minste weerstand. Een grotere boorgatdiameter betekent meer kracht, een kortere reactietijd en bredere scheurvorming. Kleinere afstanden tussen de boorgaten betekenen kleinere fragmenten en een kortere reactietijd. In de regel zijn op sommige plaatsen na een paar uur al kleine haarscheurtjes zichtbaar. Deze worden dan steeds breder en er ontstaan nieuwe scheuren. Maak niet de fout om te vroeg te beginnen met het verwijderen van de fragmenten. Het is het beste om het product zo lang mogelijk te laten inwerken, omdat het met elk uur makkelijker wordt om het gestraalde object op te ruimen of te verwijderen. Met een beetje ervaring kunnen het straalpatroon en de straaltijd nauwkeurig worden voorspeld en kan bijna al het straalwerk explosievrij worden uitgevoerd.

Tip: BETONAMIT blijft zich gedurende meerdere dagen uitbreiden. Dit betekent dat hoe meer tijd je het product geeft, hoe makkelijker het is om de fragmenten te verwijderen. Wees daarom geduldig en laat BETONAMIT zo lang mogelijk inwerken om de beste resultaten te bereiken.

Neem onze veiligheidsvoorschriften in acht bij het werken met Betonamit.

Zo eenvoudig is het om met BETONAMIT® te werken.

Hoe stralen met BETONAMIT® werkt

Projectvoorbeeld
Sloop van betonnen trap

BETONAMIT wordt heel vaak gebruikt om betonnen trappen of andere betonnen trappen of betonnen treden te breken. Hiervoor worden de boorgaten in het achterste gedeelte van de betonnen treden geboord om zo effectief mogelijk over het hele oppervlak te kunnen stralen. Hoe meer gaten er worden geboord, hoe kleiner de fragmenten zijn. Als de betonnen trap bijvoorbeeld wordt ingesloten door een buitenmuur, kunnen lege gaten aan de zijkant helpen om de druk te verlichten.

Projectvoorbeeld
Breken van keien

Het breken van keien en andere stenen is een van de belangrijkste toepassingen van BETONAMIT. Ook hier wordt de fragmentgrootte bepaald door het aantal boorgaten. De juiste boordiepte, die minstens ¾ van de totale diepte moet zijn, is belangrijk voor deze toepassing zodat de steen tot op de bodem doorscheurt en niet zijdelings uitbreekt.

De boorgaten plaatsen

Principe

Scheuren ontstaan altijd in de richting van de minste weerstand. Een grotere boorgatdiameter betekent meer kracht, een kortere reactietijd en bredere scheurvorming. Kleinere afstanden tussen de boorgaten betekenen kleinere fragmenten en een kortere reactietijd.

Kolommen

De gaten worden op korte afstand van elkaar in een lijn geboord. Scheuren ontstaan van gat tot gat. Op deze manier kunnen objecten relatief nauwkeurig worden gescheiden of gespleten tijdens straalwerkzaamheden. De diepte van het boorgat moet minstens ¾ van de totale diepte zijn om een volledige doorboring te garanderen en lateraal uitbreken te voorkomen. Kleinere stenen of betonnen elementen kunnen meestal worden gespleten met een centraal boorgat.

Versnipperen

De gaten worden meestal in verspringende rijen geboord om de kleinst mogelijke fragmenten te verkrijgen. Hoe meer boorgaten, hoe kleiner de fragmenten. De scheuren vormen een kriskraspatroon. Ook hier genereren grotere boorgaten een aanzienlijk hogere expansiedruk, wat leidt tot een beter straalresultaat.

Ablatie

Als er geen vrije zijde is om het materiaal te verplaatsen, moet er eerst ruimte worden gemaakt. Het doelniveau (Dt) wordt meestal 5-15 cm overgeboord om later breeuwen zoveel mogelijk te vermijden. De expansiedruk (F) ontwikkelt zich altijd onder een hoek van 90° ten opzichte van het boorgat. Met schuine gaten is het dus mogelijk om een vrije zijde te creëren waar de druk of het materiaal kan ontsnappen, zelfs in ongunstige situaties. Idealiter worden alle gaten eerst geboord en tegelijkertijd gevuld, zodat ze kunnen samenwerken.

Vrijgave

Om rots los te maken worden de gaten in verschillende rijen 10-15 cm onder het vereiste maaiveld (Dt) geboord en weer opgevuld. Dit breekt de ondergrond op en maakt hem los, zodat hij vervolgens kan worden verwijderd met een graafmachine of, in sommige gevallen, met de hand. Ook hier werkt het zwellingsexplosief het effectiefst als de gaten onder een hoek worden geboord, zodat een deel van de kracht (F) naar boven kan werken. Meerdere rijen gaten kunnen tegelijkertijd met BETONAMIT® worden gevuld. De scheuren verschijnen het eerst in de voorste rij. Vervolgens wordt de volgende rij ingedrukt.

Materiaalverbruik

Het verbruik per meter te vullen boorgat hangt af van de diameter van het boorgat. Om de benodigde hoeveelheid Betonamit te berekenen, wordt de som van alle boorgaten in meters vermenigvuldigd met de betreffende factor.

Diameter boorgat (ø boor)25mm30mm35mm40mm45mm1 1/4″1 1/2″1 3/4″
Hoeveelheid Betonamit per meter boorgat0,86 kg1,24 kg1,68 kg2,20 kg2,78 kg1,4 kg2.0 kg2,75 kg

Voorbeeld

Je hebt 10 boorgaten (ø 40mm) met een diepte van 0,3 meter
Factor voor ø 40 mm: 2,2 kg (tabel)
10 gaatjes x 0,3 m x 2,2 kg = 6,6 kg Betonamit

technische specificaties en reactietijd

De volgende tabel toont de verwachte reactietijd als functie van de temperatuur. Meer nuttige informatie over de aanvraag vind je hier. Aangezien de diameter van het boorgat een enorm effect heeft op de expansiekracht en de reactietijd, raden we aan om waar mogelijk een zo groot mogelijke boor te kiezen.

Temperatuur object5 – 15 °C15 – 25 °C25 – 35 °C
Boordiameter (ø boorgat)30 – 45 mm25 – 45 mm25 – 40 mm
Maximale afstand tussen boorgaten10x ø boorgat10x ø boorgat10x ø boorgat
Waterhoeveelheid per 5 kg1,2 liter1,2 liter1,2 liter
Duur van het effect18 – 96 h12 – 72 h6 – 48 h

veiligheidsvoorschriften

 1. Draag altijd een veiligheidsbril tijdens het werken met Betonamit.
 2. Gebruik Betonamit alleen bij een objecttemperatuur tussen 5°C en max. 35°C.
 3. Bescherm het Betonamit poeder tegen hitte voor gebruik.
 4. Gebruik geen heet water. (max. 20°C)
 5. Let op de juiste hoeveelheid water: 1,2 liter per 5kg Betonamit / 0,6 liter per 2,5kg Betonamit
 6. Meng met een machine (elektrisch roerwerk) en niet met de hand. (Een slecht mengsel verhoogt het risico op blow-outs)
 7. Gebruik alleen boren met een diameter van 25-45 mm.
 8. De minimale boordiepte komt overeen met 5 keer de boordiameter.
 9. De maximale diepte van het boorgat hangt af van de situatie, maar is ongeveer 6 meter.
 10. De boorgaten moeten zo schoon en droog mogelijk zijn.
 11. Vul de boorgaten op warme dagen vroeg in de ochtend.
 12. Giet de Betonamit onmiddellijk na het mengen in de boorgaten.
 13. Zorg ervoor dat de expansiekracht geen ongewenste schade kan veroorzaken.
 14. Materiaalresten met veel water verdunnen en volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren. (bouwpuin)
 15. Kijk nooit rechtstreeks in de gevulde boorgaten (risico op blow-out)
 16. Zet de werkplek af om toegang door onbevoegden te voorkomen. (uitblazen of losraken van materiaal)
 17. Giet het mengsel niet in flessen of andere gesloten verpakkingen. (explosief effect)
 18. Let ook op de gevaren- en veiligheidsinformatie op de verpakking. (GHS)

WAARSCHUWING: Als de instructies niet worden opgevolgd, als er onjuist mee wordt omgegaan of als het te warm wordt, kan dit leiden tot een klapband. Een blow-out is de plotselinge, explosieve ontsnapping van betonnen ammiet uit het boorgat. Als je in het gezicht wordt geraakt door het materiaal dat onder hoge druk ontsnapt, kan dit leiden tot verwondingen en ernstig oogletsel. Kijk daarom nooit rechtstreeks in de gevulde boorgaten en draag altijd een veiligheidsbril als je met Betonamit werkt. Nadat een eerste blow-out heeft plaatsgevonden, wordt dit ongeveer 3-6 keer herhaald en kan het ook in andere boorgaten voorkomen. Sluit het werkgebied minstens 3 uur af voor alle personen.

Betonamiet is niet giftig, maar bevat een groot aandeel ongebluste kalk (calciumoxide).

 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
 • Bij contact met de huid: Bij allergische reacties wassen met water en zeep en een arts raadplegen.

Geproduceerd in Liechtenstein.
Wereldwijd verkrijgbaar.

Meer informatie