Gegevensbescherming en juridische informatie

Opslag van persoonlijke gegevens

We nemen de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons aan de wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG en General Data Protection Regulation, GDPR). Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen opgeslagen voor zover dat technisch noodzakelijk is. De verzamelde gegevens worden onder geen beding verkocht. Als gegevens worden doorgegeven aan derden (bijv. als onderdeel van het gebruik van bepaalde plugins van Google en andere aanbieders), vindt u gedetailleerde informatie op deze pagina. De tekst van de GDPR met uitleg van termen en gedetailleerde beschrijvingen van je rechten vind je hier: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Centrum verantwoordelijk voor gegevensverwerking

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens in het impressum van deze homepage of in de bijbehorende navigatie of in de voettekst.

Contactformulieren en andere formulieren

Als u de mogelijkheid hebt om persoonlijke gegevens (bijv. uw e-mailadres of uw naam en adres in een contactformulier) in te voeren op onze website, gebeurt het vrijgeven van deze gegevens door u als gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Persoonlijke gegevens die u invoert in formulieren worden gecodeerd via SSL of, als ze niet worden gewijzigd, per e-mail verzonden.

Recht op toegang, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht op het wissen van uw gegevens

U hebt het recht om op elk gewenst moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de opslag. U hebt ook het recht op gegevensportabiliteit en op beperking van de verwerking. Als je vragen hebt of informatie wilt, kun je altijd contact met ons opnemen. Contactgegevens vind je in het impressum. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende nationale functionaris voor gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om al uw opgeslagen gegevens te laten verwijderen of corrigeren, tenzij andere wettelijke voorschriften opslag voorschrijven of wijzigingen verbieden.

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn het browsertype en de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL, de hostnaam van de computer die toegang heeft, de datum en tijd van de serveraanvraag en het IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van de webserver en na 30 dagen verwijderd.

Gebruik van Matomo (voorheen: Piwik)
Als Matomo (voorheen: Piwik), een open source software voor de statistische analyse van bezoekerstoegang, op deze website wordt gebruikt, informeren wij u dat Matomo zonder cookies wordt gebruikt en dat uw IP-adres onmiddellijk na verwerking en voordat het wordt opgeslagen, wordt geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden ook uiterlijk na één jaar verwijderd. Matomo slaat geen persoonlijke of identificeerbare gegevens op.

Gebruik van cookies

De internetpagina’s kunnen op verschillende plaatsen gebruikmaken van zogenaamde cookies. Ze dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek. Cookies beschadigen je computer niet en bevatten geen virussen.

U kunt uw browserinstellingen zodanig configureren dat cookies helemaal niet of slechts in beperkte mate worden geaccepteerd en opgeslagen. Als u gebruikmaakt van deze optie, kunnen er echter beperkingen zijn op de bruikbaarheid van deze website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier:
Cookiebeleid

Gebruik van sociale netwerken (Facebook, Twitter, Google+, Xing, LinkedIn, WhatsApp)

Plugins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, Xing, WhatsApp of LinkedIn kunnen op onze pagina’s worden geïntegreerd. Je kunt de plugins herkennen aan de logo’s en knoppen van de netwerken op onze site. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van het sociale netwerk via de respectievelijke plugin. Deze netwerken ontvangen de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Zodra u de knoppen voor sociale netwerken gebruikt terwijl u bent aangemeld bij uw account, kunt u inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersprofiel. Hierdoor kan het sociale netwerk uw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door de aanbieders van de sociale netwerken. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van de respectieve sociale netwerken. Als u niet wilt dat uw bezoek aan onze pagina’s wordt toegewezen aan uw gebruikersaccount, log dan uit bij uw sociale netwerk.

Privacybeleid Facebook
Privacybeleid Twitter
Privacybeleid van Google
Privacybeleid van Xing
LinkedIn privacybeleid
Privacybeleid WhatsApp

Gebruik van Google Maps

Onze website maakt mogelijk gebruik van Google Maps om kaarten weer te geven en routebeschrijvingen te maken. Google Maps wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de betreffende pagina op onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ook ongeacht of u een Google-account hebt en bent ingelogd. In het geval dat u tijdens het gebruik van de website via een Google-account bent ingelogd, worden de gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat dit gebeurt, moet u uitloggen voordat u onze website gebruikt. Door gebruik te maken van Google Maps geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de door u ingevoerde gegevens door Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op Gebruiksvoorwaarden voor Google Maps. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u onder Transparantie en keuzes en Privacybeleid.

Gebruik van YouTube

Onze website kan gebruik maken van plug-ins van de YouTube-site die wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer je een van onze pagina’s met een YouTube plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw Google/YouTube-account, stelt u Google/YouTube in staat om uw bezoek aan onze website direct te koppelen aan uw account. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw account voordat u onze website bezoekt. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube

Nieuwsbrief

We kunnen u ook de mogelijkheid bieden om u in te schrijven voor een nieuwsbrief via onze website. Inschrijving voor de nieuwsbrief vindt plaats via de double opt-in procedure. Dit betekent dat zodra je je hebt geregistreerd met een e-mailadres, je een bevestigingsmail ontvangt op dit adres. De registratie is pas voltooid als je op de bevestigingslink in deze e-mail klikt. Anders vervalt de registratie en worden de gegevens verwijderd. Na bevestiging wordt uw e-mailadres opgeslagen om u de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw opzegging doorgeven door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken of door ons een e-mail te sturen.

Scriptbibliotheken en webfonts

We kunnen scriptbibliotheken en webfonts zoals Google Web Fonts gebruiken op deze website om onze inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Script- of webfontbibliotheken worden aangeroepen via een verbinding met de bibliotheekoperator. Het is theoretisch mogelijk voor exploitanten van dergelijke bibliotheken om gegevens te verzamelen. Het privacybeleid van de bibliotheekexploitant Google, die wij mogelijk gebruiken, is hier te vinden: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google reCAPTCHA

Om uw aanvragen via het homepage-formulier te beschermen, kan deze homepage gebruik maken van de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google). ReCAPTCHA wordt gebruikt om misbruik van webformulieren te voorkomen. Het gebruik omvat de overdracht van uw IP-adres en mogelijk andere formuliergegevens aan Google voor het gebruik van de reCAPTCHA-service. Door onze formulieren te gebruiken, gaat u akkoord met dit proces en met het privacybeleid van Google. Gebruik de optie om ons rechtstreeks een bericht per e-mail te sturen als je geen gebruik wilt maken van deze service.

Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Informatie over reCaptcha vind je hier:
http://www.google.com/recaptcha.

Disclaimer

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Alleen de beheerders van de gelinkte pagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Copyright/beeldbronnen

Foto’s, afbeeldingen en illustraties kunnen worden geleverd door een extern bureau of zijn, indien niet in hun bezit, eigendom van de websitebeheerder. Alle foto’s, afbeeldingen en illustraties van externe bronnen worden benoemd of gelabeld op de afbeelding. Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Geproduceerd in Liechtenstein.
Wereldwijd verkrijgbaar.

Meer informatie