Afdruk

Contactadres

KUBATEC BMT AG
Widaustrasse 3
FL-9491 Ruggell
Liechtenstein

Personen die bevoegd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen

Bruno Meyerhans, CEO

Handelsregister

Register rechtbank: Bureau voor Justitie, Liechtenstein, Vaduz
Registernummer: FL-0001.080.674-0
Registratie: 1982

Belastingaantallen

Belastingnummer Liechtenstein: 58.328
Zwitserse gebruikersnaam: CHE-145.124.219

Disclaimer

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische storingen zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan KUBATEC BMT AG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf schriftelijke toestemming worden verkregen van de houder van het auteursrecht.

Geproduceerd in Liechtenstein.
Wereldwijd verkrijgbaar.

Meer informatie