Jälki

Yhteysosoite

KUBATEC BMT AG
Widaustrasse 3
FL-9491 Ruggell
Liechtenstein

Henkilöt, joilla on oikeus edustaa yhtiötä

Bruno Meyerhans, toimitusjohtaja

Kaupparekisteri

Rekisterituomioistuin: Liechtensteinin oikeusministeriö, Vaduz
Registernummer: FL-0001.080.674-0
Rekisteröinti: 1982

Veronumerot

Liechtensteinin veronumero: 58.328
Sveitsin käyttäjätunnus: CHE-145.124.219

Vastuuvapauslauseke

Kirjoittaja ei ota minkäänlaista vastuuta tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta, luotettavuudesta ja täydellisyydestä. Tekijään kohdistuvat korvausvaatimukset aineellisista tai aineettomista vahingoista, jotka johtuvat pääsystä julkaistuun tietoon tai sen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, yhteyden väärinkäytöstä tai teknisistä vioista, on suljettu pois. Kaikki tarjoukset eivät ole sitovia. Tekijä pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa osia sivuista tai koko tarjonnasta ilman ennakkoilmoitusta tai lopettaa julkaisemisen väliaikaisesti tai pysyvästi.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet ja kaikki muut oikeudet verkkosivuston sisältöön, kuviin, valokuviin tai muihin tiedostoihin kuuluvat yksinomaan KUBATEC BMT AG:lle tai erikseen mainituille oikeudenhaltijoille. Kaikkien elementtien jäljentämiseen on saatava etukäteen tekijänoikeuden haltijan kirjallinen suostumus.

Tuotettu Liechtensteinissa.
Saatavilla maailmanlaajuisesti.

Lue lisää