Påtryk

Kontaktadresse

KUBATEC BMT AG
Widaustrasse 3
FL-9491 Ruggell
Liechtenstein

Personer, der er bemyndiget til at repræsentere virksomheden

Bruno Meyerhans, administrerende direktør

Handelsregister

Registerdomstol: Justitsministeriet, Liechtenstein, Vaduz
Registernummer: FL-0001.080.674-0
Registrering: 1982

Skattemæssige tal

Liechtensteins skattenummer: 58.328
Schweizisk UID: CHE-145.124.219

Ansvarsfraskrivelse

Forfatteren påtager sig intet ansvar med hensyn til oplysningernes rigtighed, nøjagtighed, aktualitet, pålidelighed og fuldstændighed. Ansvarskrav mod forfatteren for materielle eller immaterielle skader, der skyldes adgang til eller brug eller ikke-brug af de offentliggjorte oplysninger, misbrug af forbindelsen eller tekniske fejl, er udelukket. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller til at indstille udgivelsen midlertidigt eller permanent.

Ophavsret

Ophavsretten og alle andre rettigheder til indhold, billeder, fotos eller andre filer på hjemmesiden tilhører udelukkende KUBATEC BMT AG eller de specifikt nævnte rettighedshavere. Der skal på forhånd indhentes skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten til reproduktion af alle elementer.

Produceret i Liechtenstein.
Tilgængelig i hele verden.

Få mere at vide